Trainingen

Om een kraan te kunnen bedienen moet u volgens de hijs- en hefwerktuigen volgens de Arbowet worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. Deze deskundigheid kan worden verkregen d.m.v. een training. Deze trainingen zijn vaak zeer algemeen en niet sluitend voor de machine waar mee wordt gewerkt.

Verzekeringsmaatschappijen en de Arbeidsinspectie kunnen u derhalve hiervoor verantwoordelijk houden. Bij elke kraan moet een gebruikershandleiding worden meegeleverd die de functionele werking van de kraan omschrijft en daarnaast de risico’s benoemd. U als werkgever moet uw werknemers voldoende aantoonbaar instrueren om ermee te werken. Helaas is in veel gevallen de training of de gebruikershandleiding niet doeltreffend en ontstaan er daardoor alsnog situaties die niet bekend zijn bij de gebruiker. Rohde Hijstechniek kan voor u de training zo maken dat deze aansluit aan de praktijk en er voor zorgen dat de onvolkomenheden worden weggenomen zodat uw werknemers veilig kunnen werken en u hier geen zorgen meer over heeft.