Technische specificaties

Aan elke goed werkende hijsoplossing ligt een duidelijke technische omschrijving ten grondslag.

 

Maar al te vaak is verkeerde of te weinig informatie beschikbaar en worden op basis hiervan offertes aangevraagd.  De inhoud van de aanbiedingen bepaalt de keuze van de leverancier. Hierdoor krijgt u als klant vaak een oplossing die niet voldoet aan uw wensen of die van de gebruikers. Dit levert uiteindelijk klachten danwel frustraties op die het productieproces nadelig beïnvloedden en dus onnodig kosten met zich mee brengt.

 

Om tot een goede hijsoplossing te komen is het belangrijk alle randvoorwaarden vast te leggen waaraan de hijsoplossing moet voldoen. Alleen op deze manier kan de juiste oplossing worden aangeboden. Rohde Hijstechniek kan deze werkzaamheden voor u uit handen nemen en het offertetraject begeleiden. Daarnaast kan met gebruikers praktijksituaties worden uitgevoerd zodat alle onduidelijkheid wordt weggenomen en een juiste keuze worden gemaakt.